Fastighet

Fastighet

Administration

Beatriz Edlund

Städ och allt-i-allo

Julia "Jo" Granlund

Industrifastighet i Långsele

Bra läge för etablering


Långsele är beläget vid riksväg 87 ca 10 km väster om centralorten Sollefteå i Sollefteå kommun, Västernorrlands län.

Sollefteå är från logistisk synpunkt centralt beläget i mellannorrland. Här sammanstrålar flera större vägar som riksvägarna 87 och 90 och länsvägarna 331 och 335. Med bil tar det ca 1 timme till Örnsköldsvik, 1,5 timme till Sundsvall och under två timmar till Östersund. I Långsele finns järnväg i form av norra stambanan och här är också anslutningspunkt mellan öre delen av Ådalsbanan och stambanan. Ca 35 km söder om Sollefteå finns Kramfors/Sollefteå flygplats med dagliga förbindelser till Stockholm.

I Ramseleområdet i kommunens nordvästra del, ca 7 mil från Långsele, aviseras nu omfattande vindkraftinvesteringar. Enligt de långt framskridna planerna kommer flera hundra vindkraftverk att uppföras i området under de närmsta ården. Samtidigt startar stor fleråriga arbeten med renogering av kraftverkdammar i samma område. Dessa investeringar öppnar goda affärsmöjligheter för underleverantörer, legotillverkare, entreprenadföretag m fl. Inte minst i detta sammanhang erbjuder den tillgångliga industrifastigheten i Långsele med sin storlek och sitt läge en unik etableringsmöjlighet.


Fakta om industrifastigheten

Fastighetstyp: 426, Industrifastighet

Fastighetsbeteckning: Hamre 4:147 (i dagsläget sammanslagen med 4:185)

Taxeringsvärde 2007: 3 083 000 kr (varav markvärde 520 000 kr)

Tomtareal: 34 689 m2

Lokalyta: 5 600 m2

Takhöjd: 8,5 m

Uppvärmning: Olja, E01 (ny panna år 2000)

Läge: Hamre industriområde i Långsele. Ca 1 km från järnväg.Med sin storlek och utformning kan fastigheten utnyttjas till en rad olika verksamheter, allt från lager till tyngre industriproduktion. Produktionsytan kan delas i tre sektioner med var sin tilluftsdel. Last- och lossningsdelen har två portar med höjden 4,6 meter. Lokalen är förberedd för traversinstallation och här finns gott om elcentraler. Fastigheten inrymmer också fräscha personal- och kontorsutrymmen inkl. köksdel. Gott om egna parkeringsplatser och stor tomt med utbyggnadsmöjligheter.

Karta
Planritning

Vy över personalparkering med 48 motorvärmarplatser

Kontoret

Stora matsalen med konferensmöjligheter
Stora matsalen, inre region
Stora matsalen med varmhållningsutrutning och serveringslucka
Huvudentre kontor, äldre delen med 8 kontor, arkiv, förråd, pentry
Konferensrum
Bild vänster: Kontorsdel, nybyggd 1987, 5 kontor, 1 dataklimatrum, 1 konferensrum
Bild höger: Kontor, äldre delen

Verkstaden

Last-lossningshall från norra porten
Närbild av södra porten
Last-lossningshall från södra porten
Port mellan lasthall och produktionshall, höjd 3,6 m
Traversfundament på höjd 5,9 m
Produktionshall, norra delen, från öster
Produktionshall, mellersta delen, från öster
Produktionshall, södra delen, från öster
Produktionshall, mellersta och södra delen, från vänster
Förrådsyta övre plan, möjlig kontorsutbyggnad
Omklädningsrum nr 1, 38+38 platser, (ren- och smutssida) renoverad år 2000
Omklädningsrum nr 2, 19 platser, 1 wc, 2 duschar
Omklädningsrum nr 3, 39 platser, 2 wc, 2 duschar med intilliggande bastu
Personalpentry i produktionshall
Personalpentry i produktionshall

Hyresgäster